نوناپلکس

10 / 10
از 1 کاربر

نوناپلکس کود مایع حاوی عناصر ریز مغذی کلات شده با اسید آمینه و کربوکسیلات اسیدها مباشد.

تغذیه با نوناپلکس در ابتدای فصل وطول فصل رشد بویژه زمان فروتست ومیوه دهی سبب بهبود خواص کمی و کیفی محصول میگردد.نوناپلکس سبب تحریک فتوسنتز،تسریع پروتین سازی،کاهش ریزش گل میوه،تحریک آنزیم هاوهورمونهای گیاهی می گردد.نوناپلکس سبب فعال سازی آنزیم اوره آز و تسریع سوخت و ساز اسیدهای آمینه می گردد.

کاربرد ان در ابتدای فصل از ریزش گلها و در طول فصل مانع از ریزش زود هنگام برگ ها در اثر تغییرات هورمونی میگردد.نوناپلکس با سوپرکال(کلسیم کلات شده با اسیدآمینه)وهمچنین(فونیکل کا)کاملا قابل اختلاط است.

میزان مصرف:2-5 لیتر در هزار لیتر آب

تکرار با فاصله 15 روز

ثبت کودی: 10390

وضعیت : موجود
کد کالا :
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :