میکرونو گلد

10 / 10
از 1 کاربر

میکرونو گلد مخلوط عناصر ریز مغزی حاوی آهن،روی،منگنزومس کمپلکس،مولیبدن وبورشده می باشد.

این ترکیب برای کاربرد بصورت غرقابی و آبیاری مدرن و محلول پاشی مناسب می باشد.

نحوه مصرف:

محلول پاشی کلیه گیاهان زراعی و باغی 3-1کیلو گرم در هزار لیتر آب

غرقابی 3-2کیلو گرم درهزار متر مربع

سیستم آبیاری مدرن 15-10کیلوگرم در هکتار

احتیاط و هشدار:با موارد منع مصرف با کود های کلسیم دار مخلوط نشود.

 

 

وضعیت : موجود
کد کالا :
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :