فولفروت K

10 / 10
از 1 کاربر

فول فروت پتاسیم یک کود مایع ویژه محلول پاشی با فرمولاسیونی بی نظیر و کارآمد جهت فروت ست می باشد.

این کود حاوی ازت، پتاسیم، روی و ملیبدن کلات شدهبا آمینواسید،ارگانیک اسید و کربوهیدرات می باشد. بهترین زمان کاربرد فول فروت مرحله تورم جوانه ها، تشکیل میوه و بعذ از برداشت می باشد.

پتاسیم موجود در فول فروت از منبع غنی و ارزشمند پتاسیم مالات می باشد که در ابتدای فصل انتقال کربوهیدرات را قوی نموده  و مقاومت گیاه را در برابر سرما بالا می برد.

ثبت کودی:14671

وضعیت : موجود
کد کالا :
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :