سوپرکال بور

10 / 10
از 1 کاربر

سوپرکال بور حاوی کلسیم پلی کربوکسیلات و بور می باشد و ضمن تامین کلسیم باعث استحکام دیواره سلولی و بهبود لقاح می گردد.این ترکیب فاقد کلر،سولفات،نیترات و عنصرمضر بوده وبرای درختان وگلهای زمینی حساس به سولفات و ترکیبات مضر کارایی بالایی دارد.

سوپرکال بورپس از محلول پاشی ضمن تامین کلسیم تولید دی اکسیدکربن می نماید و همین امرسبب تحریک فتوسنتز وتولید قند در گیاه می نماید.

ویژگی محصول:

*جلوگیری از پوسیدگی گل گیاه

*بهبود خاصیت انبار داری

*کاهش خسارت ترک خوردگی میوه ها

*کنترل لکه پوست استخوانی پسته

دستور عمل مصرف:

محلول پاشی کلیه گیاهان باغی و زراعی 3-1کیلوگرم در هزار لیتر اب

ثبت کودی:43493

 

وضعیت : موجود
کد کالا :
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :