کودمایع سوپرکال

10 / 10
از 1 کاربر

سوپر کال کود مایع حاوی کلسیم کلات شده با قند الکلی (سوربیتول ) می باشد. سوپرکال دارای حرکت بسیار سریع در گیاه بوده ،در انتقال بور در گیاه و انتقال اکسین به ریشه و افزایش فعالیت آن نقش فعالی دارد.

بهترین زمان مصرف سوپرکال در زمان رشد و توسعه میوه می باشد.

کاربرد سوپر کال سبب استحکام گل و میوه شده و از ریزش زود هنگام میوه به ویژه مرکبات، پسته و گردو، خیار ، توت فرنگی و گیاهان حساس به کمبود کلسیم جلوگیری می نماید.

این محصول دارای شماره ثبت 60587 می باشد.