ویتالمین

10 / 10
از 1 کاربر

کود آلی ویتالمین به دلیل دارا بودن مواد مغذی میکرو و ماکرو به همراه اسیدآمینه و درصد بالایی از مواد آلی و کربوهیدرات ها، باعث افزایش رشد ریشه و کیفیت محصول می شود. ویتالمین با افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک، مهمترین تاثیرگذاری را بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک دارد و باعث افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشه می شود.ویتالیمین علاوه بر افزایش مواد آلی خاکباعث اصلاح خاک های آهکی و افزایش حاصلخیزی خاک و کاهش pH خاک می شود.

ثبت کودی:12652