موراکتیو

10 / 10
از 1 کاربر

موراکتیو یک اسیدی کننده پایه آلی است که ضمن کاهش pH تانکر سبب افزایش کارایی جذب مواد مغذی و سموم شیمیایی می گردد.

موراکتیو حاوی عامل کمپلکس کننده بوده و مانع از تشکیل رسوب مواد مغذی با یکدیگر می شود.موراکتیو یک آنتی اکسیدان قوی است.خاصیت آنتی اکسیدانی موراکتیو سبب فعال شدن آهن  برگ و کاهش میزان واکنشهای مضر رادیکالی در گیاه می شود.