فونیکلK

10 / 10
از 1 کاربر

کود کامل فونیکل کا مناسب جهت استفاده در تمامی مراحل مختلف رشد گیاهان به خصوص در مراحل رشد رویشی و توسعه میوه.

*ترکیب حرفه ای حاوی 9عنصر حیاتی پرمصرف و ریز مغزی.

*دارای فرمولاسیون های مختلف و تخصص یافته برای مراحل مختلف رشدی گیاهان.

*تکنولوژی نوین در تامین کلسیم ودیگر عناصر اصلی در یک فرمول

*فاقدسولفات و ازت اوره ای

*مناسب برای کاهش ریزش گل یا میوه

*ایجاد تعادل بین رشد رویشی و میوه دهی

*افزایش وزن ،رنگ،قند و عمر انبار داری

*حلالیت کامل تمام 9عنصر در آب

*مناسب برای کشت بدون خا و هیدروپونیک

*مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشی

*موثر در رسوب زدای سیستم های آبیاری

*اختلاط پذیری کامل با نوناپلکس

ثبت کودی:43354