سوپرکال بور

10 / 10
از 1 کاربر

کلسیم آلی کمپلکس شده با پلی کربوکسیلات حاوی بور

این کود، ضمن تامین کلسیم باعث استحکام دیواره سلولی و بهبود لقاح می گردد.این ترکیب فاقد کلر، سولفات، نیترات و عناصر مضر بوده و برای درختان و گل های تزیینی حساس به سولفات و ترکیبات مضر کارایی بالایی دارد. سوپرکال بور ضمن تامین کلسیم تولید دی اکسید کربن می نماید و همین امر سبب تحریک فتوسنتز و تولید قند در گیاه می شود.

ثبت کودی:43493