بیونو مس

10 / 10
از 1 کاربر

مس در رشد گیاهان به عنوان یک آنزیم فعال نقش دارد.این عمصر در ساخت و ثبات کلروفیل و رنگدانه های گیاهی، چوبی شدن دیواره سلولی و سنتز و سوخت و ساز کبروهیدارت های محلول نقش دارد و کمبود آن باعث کاهش مقاومت به آفات و بیماری ها می شود.

این محصول دارای 9% مس، 8% اسیدآمینه کل و 8% اسیدآمینه آزاد می باشد.