استارفوس 20

10 / 10
از 1 کاربر

استارفوس 20 کود حاوی فسفر بالا و ماده آلی با قدرت اسیدی بالا می باشد. استارفوس 20 ضمن تامین فسفر مورد نیاز گیاه سبب تقویت سیستم ایمنی گیاه می گردد. قدرت اسیدی بالای استارفوس 20 سبب جذب ریشه ای و کاهش رسوب گذاری آن در خاک های آهکی شده و سبب آزادسازی سایر عناصر رسوب کرده نظیر کلسیم، آهن و روی می گردد.

ثبت کودی:56465