ویتالمین منگنز

10 / 10
از 1 کاربر

عنصر منگنز از عناصر کم مصرف ولی ضروری برای رشد و شادابی گیاهان می باشد و نقش های متفاوتی را ایفا می کند. از مهم ترین آن ها کمک به ساختار کلروفیل در گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد می شود. کمبود منگنز بیشتر در خاک های شنی با اسیدینه بالا و یا خاک های سرد و مرطوب رخ می دهد.ویتالمین منگنز علاوه بر تامین منگنز، به دلیل دارا بودن ماده آلی در بهبود ساختار خاک هم نقش موثری دارد.

ثبت کودی:46090